Palvelut

Asiantunteva ja palveleva henkilökunta

Apteekkari Marjo Pekkalan lisäksi Haka-apteekissa työskentelee proviisoreita ja farmaseutteja sekä teknistä henkilökuntaa. Vankan ammattitaidon omaavat proviisorit vastaavat päivittäisestä toiminnasta ja osallistuvat aktiivisesti asiakaspalveluun. Ammattitaitoiset farmaseutit neuvovat sinua lääkkeiden käyttöön liittyvissä asioissa itsehoito-osastolla ja reseptilääkkeiden toimituksessa. Astman, diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon liittyviä erityiskysymyksiä varten Haka-apteekilla on koulutetut yhdyshenkilöt.

Kassatoiminnoista ja lääkevarastojen täydennyksestä huolehtii tekninen henkilökunta. Lisäksi apteekissamme työskentelee kosmetologi, joka antaa neuvoja ihon hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Tuotevalikoima

Haka-apteekista löydät laajan valikoiman resepti- ja itsehoitolääkkeitä. Edullisia vaihtoehtoja on aina tarjolla. Olemme huomioineet myös vegaaniasiakkaamme merkitsemällä selkeästi vegaaniset valmisteet.

Jos jotakin tuotetta ei löydy valikoimastamme, voimme tilata sen teille.

Vapaakaupan tuotteista saat S-etukortilla bonusta. Vapaakaupan tuotteiden myynnistä vastaa Haka-Terveys Oy.

Lääkevaihto

Lääkkeiden hintavertailu -verkkopalvelussa voit katsoa, löytyykö lääkkeellesi edullisempia vaihtoehtoja. Kerromme aina myös apteekissa, jos lääkkeesi on vaihtokelpoinen. Reseptilääke voidaan apteekissa vaihtaa edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen, jos lääke kuuluu Lääkelaitoksen vaihdettavien lääkkeiden luetteloon eikä lääkäri tai asiakas itse kiellä vaihtoa.

Lääkejätteiden vastaanotto

Vanhentuneet lääkkeet ovat ongelmajätettä, eikä niitä pidä käyttää. Kotitaloudet voivat tuoda veloituksetta vanhentuneet lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi.

Lajittele erikseen:

  • elohopeakuumemittarit
  • jodipitoiset lääkkeet (mm. Jodix-tabletit ja Betadine-tuotteet)
  • ruiskut ja neulat

Muut lääkkeet voi tuoda samassa pussissa. Tutustu lajitteluohjeeseemme.

Lääketurvallisuussyistä johtuen apteekki ei hyvitä asiakkaalle kertaalleen luovutettuja käyttämättä jääneitä lääkkeitä, sillä apteekki vastaa osaltaan luovuttamiensa lääkkeiden asianmukaisesta käsittelystä. Käyttämättä jääneitä lääkkeitä ei voida palauttaa myyntiin

Annosjakelu

Voimme järjestää asiakkaillemme lääkkeiden päivittäisen annosjakelun. Lääkkeet toimitetaan kertakäyttöisiin annospusseihin jaeltuina kahden viikon välein. Mikäli sinulla tai läheiselläsi on vaikeuksia lääkkeiden päivittäisessä ottamisessa ja muistamisessa, ota yhteyttä apteekkariin tai proviisoreihimme.

Lääkityksen tarkistus (Pikku-Arvi)

Lääkityksen tarkistus on apteekin lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä tapaaminen, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella lääkkeistä ja niihin liittyvistä ongelmista tai huolista rauhallisessa ympäristössä. Tarkistuksesta annetaan kirjallinen yhteenveto, jonka avulla saatu neuvonta on helppo muistaa. Yhteenvedon voi tarvittaessa myös näyttää lääkärille.

Palvelun hinta: 50 e (45 e Haka-apteekin Avainasiakkaille)

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla selvitetään, johtuuko terveyshaitta lääkityksestä.

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) on lääkärin työn tueksi suunniteltu laaja arviointipalvelu, jossa erityispätevyyden hankkinut proviisori tai farmaseutti arvioi perusteellisesti potilaan lääkehoidon kokonaisuuden ja tekee havainnoistaan raportin lääkärille mahdollisia lääkitysmuutoksia varten.
Lääkitysmuutoksista vastaa aina hoitava lääkäri.

Kenelle lääkehoidon kokonaisarviointi?

Lääkehoidon kokonaisarvioinnista on apua jos

  • epäillään lääkkeiden haittavaikutuksia, yhteisvaikutuksia tai että lääkehoito ei tehoa
  • lääkemenot ovat asiakkaalle liian suuret
  • lääkityksestä vastaa monta eri lääkäriä
  • lääkkeiden käyttö on vaikeaa (esim. muistaminen, laitteiden käyttö, vaikea ottoaikataulu, huono motivaatio lääkehoitoon)
  • lääkitystä ei ole tarkistettu yli vuoteen
  • asiakkaan vointi on huonontunut äkillisesti
  • lääkkeitä on käytössä paljon (>5)

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa selvitetään, ovatko kaikki lääkkeet tarpeellisia, vastaako lääkitys nykyisiä hoitosuosituksia ja että siinä ei ole merkittäviä yhteisvaikutuksia tai haittoja. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti ikääntymisen vaikutus lääkehoitoon (mm. munuaisten toiminta, iäkkäiden tyypilliset lääkehaitat) ja että lääkehoidon seuranta on ajan tasalla (esim. laboratorioseurantakokeet). Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa pyritään myös minimoimaan asiakkaan lääkekulut.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) eteneminen:

Aloite kokonaisarviointiin (omaiselta, lääkäriltä, hoitajalta, apteekin henkilökunnalta) – > Lääkärin toimeksianto farmaseutille tai proviisorille -> Lääkitystietojen kerääminen hoitoyksiköstä -> Asiakkaan haastattelu (n. 1 h) asiakkaan kotona -> Kirjallisen raportin laatiminen lääkärille -> Lääkärin päättämät toimenpiteet ja niiden toteutus -> Seuranta

Palvelun hinta: 530 e