Lääkkeenoton muistutuspalvelu

27.11.2014

Unohtuiko lääke? Onko Sinulla tai läheiselläsi vaikeuksia muistaa ottaa lääkkeet ajallaan?

Lääkkeenoton muistutuspalvelu on apteekin uusi ja edullinen lisäpalvelu. Palvelun ja siihen liittyvän lääkinnällisen laitteen, Apteekin lääkemuistuttajan, tarkoituksena on vähentää lääkkeiden oton unohduksia ja tuoda varmuutta lääkehoidon onnistumiseen. Palvelusta hyötyvät etenkin paljon lääkkeitä käyttävät iäkkäät ja heitä hoitavat omaiset, lääkityksestään itsenäisesti huolehtivat lapset ja nuoret, sekä kaikki, joiden tulee muistaa ottaa lääkkeensä useita kertoja päivässä tai esimerkiksi joka toinen päivä.

Lääkkeenoton muistutuspalvelun sisältö

Lääkkeenoton muistutuspalvelussa apteekki ajastaa lääkemuistuttajan hälyttämään ääni- ja valomerkillä aina silloin, kun on aika ottaa lääkkeet. Ennen muistuttajan ajastamista farmaseutti tai proviisori tarkistaa, että käyttämiesi lääkkeiden ottoajankohdat ovat oikeat ja että ne sopivat ruokailu- ja vuorokausirytmiisi.

Apteekissa varmistetaan, että otat lääkkeet tarkoituksenmukaisella tavalla: lääkkeestä riippuen esimerkiksi aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan, jos se on lääkkeen tehon tai haittavaikutusten ehkäisyn kannalta tärkeää. Saat mukaasi lääkekortin, johon on merkitty kunakin hälytysajankohtana otettavat lääkkeet, sekä tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä.

Lääkemuistuttajan käyttö on helppoa. Kun lääkemuistuttaja hälyttää, otat tarvittavat lääkkeet ja kuittaat hälytyksen lääkemuistuttajan napista painamalla. Laite rekisteröi kuittaustiedon. Kun käyt seurantakäynnillä apteekissa, voitte tarkastella kuittaustietoja ja tarvittaessa apteekissa siirretään hälytysaikaa paremmin arkirytmiisi sopivaksi.

Lääkkeenoton muistutuspalvelun hyödyt

• vähentää lääkkeiden oton unohduksia
• edistää lääkkeiden oikeaa käyttöä
• tuo varmuutta lääkehoidon onnistumiseen