Lääkkeenoton muistutuspalvelu

Lääkkeenoton muistutuspalvelun sisältö

Lääkkeenoton muistutuspalvelussa apteekki ajastaa lääkemuistuttajan hälyttämään ääni- ja valomerkillä aina silloin, kun on aika ottaa lääkkeet. Ennen muistuttajan ajastamista farmaseutti tai proviisori tarkistaa, että käyttämiesi lääkkeiden ottoajankohdat ovat oikeat ja että ne sopivat ruokailu- ja vuorokausirytmiisi.

Apteekissa varmistetaan, että otat lääkkeet tarkoituksenmukaisella tavalla: lääkkeestä riippuen esimerkiksi aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan, jos se on lääkkeen tehon tai haittavaikutusten ehkäisyn kannalta tärkeää. Saat mukaasi lääkekortin, johon on merkitty jokaisena hälytysajankohtana otettavat lääkkeet sekä tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä.

Lääkemuistuttajan käyttö on helppoa. Kun lääkemuistuttaja hälyttää, otat tarvittavat lääkkeet ja kuittaat hälytyksen lääkemuistuttajan napista painamalla. Laite rekisteröi kuittaustiedon. Kun käyt seurantakäynnillä apteekissa, voitte tarkastella kuittaustietoja ja tarvittaessa apteekissa siirretään hälytysaikaa paremmin arkirytmiisi sopivaksi.

Lääkkeenoton muistutuspalvelun hyödyt

• vähentää lääkkeiden ottamisessa tapahtuvia unohduksia
• edistää lääkkeiden oikeaa käyttöä
• tuo varmuutta lääkehoidon onnistumiseen